Print

Board of Governors
(2017 – 2020)

Chairman : George Hajipapas

Vice-Chairman: Panicos Chasikos

Members : Leandros Nicolaides
Gavriel Mithillos
Katerina Loizou
Soula Lambrianou
Sofoclis Sofocleous
Andria Demetriou
Ioakim Ioakim
Despina Efthymiou

Acting Director : Christos Kiayias