headerphoto
GreekEnglish (United Kingdom)
Home Συνήθεις Ερωτήσεις
Συνήθεις ερωτήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Οφείλω να υποβάλλω για σφράγιση όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζω ή πουλώ?

Απάντηση


Όχι.  Σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχουν εξαιρέσεις λόγω βάρους. Τα αντικείμενα από χρυσό κάτω του 1 γρ και από ασήμι κάτω των 3 γρ. εξαιρούνται της σφράγισης.

Τι θα συμβεί εάν δεν σφραγίσω τα αντικείμενα που κατασκευάζω ή πουλώ?

Απάντηση


Σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ποινικό αδίκημα, να πουλάς ασφράγιστα αντικείμενα από χρυσό ή ασήμι πέραν των επιτρεπόμενων εξαιρέσεων βάρους.  Ούτε επιτρέπεται η περιγραφή τους ως χρυσά ή ασημένια.  Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού & Προστασίας του Καταναλωτή και του Οργανισμού Σήμανσης έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν την νομοθεσία,  καταγγέλλοντας οποιαδήποτε παράβαση που τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο μέχρι και €10.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και τα δύο.

Πως πρέπει να υποβάλλω τα αντικείμενα για σφράγιση, ημιτελή ή τελειωμένα?

Απάντηση


Είναι αποδεκτό να υποβάλλονται και στις δύο μορφές, αν και είναι προτιμάται από το Εργαστήριο η υποβολή τους σε ημιτελή μορφή.  Εάν τα αντικείμενα θα σφραγισθούν με το LASER,  θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν πριν το τελικό στάδιο, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί υλικό λάκας ή προστασίας.

Μπορώ να υποβάλλω τα χρυσά και ασημένια αντικείμενα μου, στην ίδια αποστολή και ίδιο δελτίο ?

Απάντηση


Όχι. Κάθε είδος πολυτίμου μετάλλου ( Χρυσό ή Ασήμι) και κάθε είδος πρότυπου βαθμού (750°, 925° κλπ) πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά με ξεχωριστό δελτίο αποστολής.

Μπορώ να χρησιμοποιώ την σφραγίδα κατασκευαστή σε αντικείμενα που εξαιρούνται της Σφράγισης ?

Απάντηση


Ναι.  Μπορείς να βάζεις στα αντικείμενα που εξαιρούνται της σφράγισης, τα αρχικά κατασκευαστή όπως είναι εγκριμένα από τον Οργανισμό.

Μπορώ να υποδείξω το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η επίσημη σφραγίδα από τον Οργανισμό ?

Απάντηση


Συνήθως η επιλογή γίνεται από το Εργαστήριο, αφού σχετίζεται με το είδος και στάδιο κατασκευής του αντικειμένου.  Παρόλα αυτά, εάν υπάρχει συγκεκριμένη επιθυμία για το μέγεθος της σφραγίδας και το σημείο τοποθέτησης της, αυτό μπορεί να υποδειχθεί με μαρκαδόρο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο και σε συνεννόηση με το Εργαστήριο.

Εάν τα αντικείμενα δεν πληρούν τον πρότυπο βαθμό ποιότητας, τι επιλογές έχω ?

Απάντηση


Τα αντικείμενα είτε θα σφραγισθούν στον επόμενο χαμηλότερο Πρότυπο βαθμό ποιότητας για τον οποίο έχουν υποβληθεί  είτε θα καταστραφούν και θα επιστραφούν για επανακατασκευή.  Όσο αφορά τα εισαγόμενα αντικείμενα μπορεί ακόμη να  δοθούν στον ιδιοκτήτη για να επανεξαχθούν στην χώρα προέλευσης τους.

Ποιοι είναι οι Πρότυποι βαθμοί ποιότητας ?

Απάντηση


Οι Πρότυποι βαθμοί ποιότητας (σε μέρη ανά χίλια) είναι :
Για το χρυσό: 375°, 585°, 750°, 916°, 999°  και
Για το Ασήμι: 800°, 830°, 925°, 999°.

Ποια η διαφορά μεταξύ της σφραγίδας κατασκευαστή και του λογότυπου του ?

Απάντηση


Η σφραγίδα Κατασκευαστή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγκεκριμένης σφραγίδας και περιέχει τα αρχικά του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας εντός συγκεκριμένου περιβλήματος.  Όλες οι σφραγίδες κατασκευαστή είναι μοναδικές και παραχωρούνται από τον Οργανισμό.  Το λογότυπο μιας εταιρείας/φυσικού προσώπου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως σφραγίδα κατασκευαστή.  Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την επιθυμία του κατασκευαστή - είτε από τον ίδιο είτε από το εργαστήριο του Οργανισμού με την χρήση Laser - παράλληλα με την εγκεκριμένη σφραγίδα.

Παρέχει ο Οργανισμός υπηρεσίες χάραξης του λογότυπου ?

Απάντηση


Ναι. Ο Οργανισμός με την νέα τεχνολογία Laser μπορεί να αναπαράξει οποιοδήποτε σχέδιο (σχήμα με ή χωρίς κείμενο) και να το χαράξει σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή/και επικοινωνήστε με τον Οργανισμό.

Τι είναι η Σφραγίδα της Σύμβασης ?

Απάντηση


Η σφραγίδα της Διεθνούς Σύμβασης για την Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Βιέννη, 1972) ονομάζεται Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου (ΚΣΕ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα κράτη μέλη. Ένα αντικείμενο που φέρει την ΚΣΕ, απαλλάσσεται από περαιτέρω σφράγιση, σε περίπτωση που διατεθεί για πώληση σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη αφού αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.  Η ΚΣΕ αποτελείται από την σφραγίδα κατασκευαστή, την σφραγίδα της Σύμβασης, την σφραγίδα του Οργανισμού της χώρας, και την σφραγίδα βαθμού ποιότητας.  Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο.

Γιατί δεν επιτρέπεται η χρήση ή επικάλυψη Νικελίου ?

Απάντηση


Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Νικέλιο σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.  Επιπλέον απαγορεύεται ρητά από την Νομοθεσία  του Οργανισμού (Ν.52/2009) και της Διεθνούς Σύμβασης, αφού οι μόνες επιτρεπόμενες επικαλύψεις στα αντικείμενα είναι Πλατίνα, Χρυσός, Ασήμι και Ρόδιο.

Πως αποκτώ το δικαίωμα να αγοράζω μεταχειρισμένα αντικείμενα ?

Απάντηση

Πρέπει να υποβάλω αίτηση στον Οργανισμό για εγγραφή στο Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων. Εάν εγκριθεί η αίτηση, κατόπιν επιθεώρησης και αξιολόγησης, τότε αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη, εκδίδεται το Πιστοποιητικό και μπορεί το υποστατικό να λειτουργεί νόμιμα.

 

Ποιες υποχρεώσεις έχω μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ?

Απάντηση

Πρέπει να διατηρώ βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων, (στο οποίο να καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες όπως περιγραφή, αριθμός και βάρος τεμαχίων των μεταχειρισμένων αντικειμένων και τα στοιχεία του πωλητή: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας). Επίσης να διατηρώ υπό την φύλαξη μου αναλλοίωτα για 10 μέρες τα αντικείμενα και να τα φωτογραφίζω, διατηρώντας το φωτογραφικό υλικό τουλάχιστον για ένα χρόνο.

 

Ποιες υποχρεώσεις έχω για την διαφήμιση αγοράς μεταχειρισμένων αντικειμένων ?

Απάντηση

Πρέπει να είμαι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Οργανισμού και οποιαδήποτε διαφήμιση μου, πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του Μητρώου του Οργανισμού.

 

Υπάρχει περίπτωση η άδεια λειτουργίας που μου εκδόθηκε να ανασταλεί ?

Απάντηση

Ναι. Ο Οργανισμός έχει την εξουσία να αναστείλει την ισχύ του Πιστοποιητικού εγγραφής μου, εάν δεν τηρώ οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις που έχω ως Αγοραστής.